look at this now imitation watches.great post to read bell and ross replica.Read Full Article asiafive.straight from the source showtagheuer.he has a good point autoswatches.my blog watches replicas USA.view website replicas relojes. Slow Management

Zarządzanie w rytmie slow

30/10/2018

Zarządzanie w rytmie slow

Dr Anna Zaroda – Dąbrowska

Wakacyjny odpoczynek sprzyja poszukiwaniu sensu dotychczasowych działań, zastanawianiu się dlaczego i po co? Coraz częściej mamy dość pogoni za zyskiem, chłodnego zarządzania ukierunkowanego na optymalizację, cięcie kosztów i krótkoterminowe cele. Może czas przestawić się na slow management?

Zwolnij!

W systemie fast management – pracownicy są usłużni wobec organizacji, a ludzie - traktowani jako zasoby - stają się jednym z narzędzi w ręku menedżerów. W slow management organizacja wspiera fachowców, a oni wyznaczają rytm i nadają ton organizacji. Ot, cała różnica. Samo pojęcie wywodzi się ze slow food, i podobnie jak w świecie kulinarnym, oznacza skupienie się na jakości, autentyczności, wymiarze ludzkim i naturalnej formie bytu. Wielką uwagę przykłada się tu do kreatywności, do satysfakcji z pracy i do wzajemnego zaufania. Slow management to ścieżka, której kierunek wskazują wsparcie dla różnorodności oraz szacunek dla człowieka. Właśnie - dla człowieka.  Poznaj bliżej najważniejsze postulaty slow management.

I’m not a human resource. I’m a human being.

To wezwanie, przypisywane często Henry’emu Mintzbergowi, weszło już do kanonu rozważań o zarządzaniu. Pracujesz z ludźmi. W szczególności, jeśli jesteś menedżerem. Nie postrzegaj ich jako zasobu, za to doceń ich wartość jako najważniejszego elementu swojego zawodowego otoczenia. Upewnij się, że ludzie w twojej firmie mają cel i potrafią dostrzec sens swojej pracy. Jako menedżer musisz ich inspirować swoją wizją i ukierunkować na wynik oraz dłuższą perspektywę, a nie na detale.

Zaufaj i daj wolność.

Zaufaj ludziom, z którymi pracujesz, że podejmują właściwe decyzje i że wnoszą najwyższy możliwy wkład w swoją pracę. Zaufanie uruchamia myślenie w pracy i sprawia,  że ludzie są bardziej świadomi i bardziej odpowiedzialni za rezultat. Daj pracownikom wolność decydowania, jak wykonują swoją pracę. Zachęcaj ich do przedsiębiorczości i kreatywności i jednocześnie szanuj ich decyzje. Będziesz pozytywnie zdziwiony, co dostaniesz w zamian.

Umacniaj swoich fachowców.

Jakże często firmy zatrudniają zewnętrznych ekspertów do rozwiązywania swoich wewnętrznych problemów. Po co, jeśli te same problemy z powodzeniem mogą rozwiązać pracownicy? W twojej firmie są na pewno ludzie, o których możesz powiedzieć: to ekspert w swojej dziedzinie. Szanuj ich, wspieraj, rozwijaj ich najważniejsze kompetencje, podkreślaj mocne strony. Niech będą najlepszymi specjalistami.

Jakość jest ważniejsza niż ilość.

To jakość sprawia, że twoi klienci cenią twój produkt czy usługę, a pracownicy są dumni ze swojej pracy. Dziś często fokusujemy się na ilości, czego efektem jest obniżenie kosztów i… tani produkt. Kurs na ilość przekłada się również na zarządzanie, relacje wewnątrz firmy, otoczenie zewnętrzne. Zapytaj sam siebie: czy to jest jakość, którą chcę dać klientowi i sobie samemu? To może prowadzić do zaskakujących wniosków.

Projektuj długoterminowo.

Skup się na kreowaniu długoterminowych wartości, nie na maksymalizacji krótkoterminowych zysków. To wcale nie znaczy, że zarabianie pieniędzy się nie liczy, ale przecież musisz zarabiać również w przyszłości. Inwestuj w to, co sprawia, że twoja firma staje się lepsza. Skup się na zrównoważonym budowaniu wartości. Działania wyczerpujące twoje otoczenie (naturę, otoczenie społeczne i ekonomiczne) w końcu się na tobie zemszczą.

Odsuń „co” i „jak”, skup się na „dlaczego”.

Określ kierunek, istotność i sens pracy swojej i innych. Postaraj się nie tylko nazwać końcowy rezultat,  ale nadać mu więcej znaczenia. Dodaj trochę duszy i serca do swojej pracy. Sens nadany długofalowym celom znajdzie odzwierciedlenie w produktach i usługach, klientach i pracownikach. To ma wielką moc, pod warunkiem, że jest uczciwe i szczere.

Bądź slow liderem.

Daj innym przestrzeń do bycia przedsiębiorczym, do prób, eksperymentowania, a nawet i do błędów. Poświęć czas na docenienie, szacunek i wartościowanie twoich pracowników. Potwierdź słowa czynem. Pokaż innym, że jesteś przykładem i pokaż drogę naprzód, a będziesz zaskoczony rezultatami. Pamiętaj na koniec słowa wspomnianego już Henry’ego Mintzberga: Lider to nie bohater, który jedzie na białym koniu przed zastępem swych rycerzy. To osoba, która osobiście i głęboko się angażuje i w takim samym stopniu angażuje innych, aby wydobyć z nich to, co najlepsze. Nade wszystko, daje przykład samym sobą (tłum. autorki).

***

Slow management wspiera różnorodność. W centrum naszych rozważań stawiamy człowieka, jego potrzeby i oczekiwania. Mamy świadomość, że nastała era wykwalifikowanych pracowników, których nie motywują tylko finanse. Oni potrzebują z jednej strony kreatywnego środowiska pracy i zabawy, a z drugiej uznania, dostrzeżenia ich wartości. Potrzebują pracy, która ma sens. Takich pracodawców wybierają i będą wybierać. A organizacje praktykujące slow management są w stanie ich przyciągnąć.

(Inspiracja: Henry Mintzberg, Robbrecht van Amerongen).

 

 

 

 

 

 Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Powrót do listy