look at this now imitation watches.great post to read bell and ross replica.Read Full Article asiafive.straight from the source showtagheuer.he has a good point autoswatches.my blog watches replicas USA.view website replicas relojes. Slow Management

Slow Management. Akademia Świadomego Lidera

Rekrutacja trwa! Zapraszamy na stronę: http://msap.uek.krakow.pl/index.php/pl/rekrutacja

|| społeczeństwo – sztuka – styl życia ||

SLOW MANAGEMENT. AKADEMIA ŚWIADOMEGO LIDERA to program unikatowych i interdyscyplinarnych studiów podyplomowych. To pierwsze tego typu studia w Polsce, które poprzez wyjątkową formę pozwalają znaleźć inną perspektywę rozwoju kompetencji tak pożądanych od współczesnych liderów i liderek: kreatywności, uważności, empatii i budowania relacji.

SLOW MANAGEMENT. AKADEMIA ŚWIADOMEGO LIDERA jest projektem przygotowanym z myślą o wyzwaniach stojących dziś przed kadrą zarządzającą, gdzie tempo rozwoju technologii, konieczność podejmowania szybkich decyzji, dynamiczny rynek pracy, wymagają od osób na stanowiskach kierowniczych rozbudowanych kompetencji, autorytetu, uczciwości, czujności i rozwiniętej empatii. W obecnej rzeczywistości, w której jedyną stałą jest zmiana i łatwo stracić równowagę oraz pozycję lidera lub liderki, konieczne jest myślenie holistyczne angażujące temat rozwoju osobistego, zdrowia, relacji, naszego miejsca w świecie i prowadzonym biznesie.

SLOW MANAGEMENT. AKADEMIA ŚWIADOMEGO LIDERA jest koncepcją zarządzania sobą, własnymi emocjami, lepszego zrozumienia współpracowników i procesów realizacji celów. To również warsztaty uważności i kreatywności, metody na zrównoważenie wyzwań, pragnień, smakowania życia i satysfakcji zawodowej lidera. Poprzez połączenie kompetencji społecznych i humanistycznych z twardymi umiejętnościami oraz poprzez oddziaływanie na emocje i odczuwanie, program pozwoli rozwinąć postawę świadomego lidera i liderki, śmiało przełamujących istniejące schematy. Wątki humanistyczne, społeczne i artystyczne wzmacniają innowacyjną przedsiębiorczość. Zajęcia pozwolą spojrzeć na problemy i wyzwania biznesowe od innej strony i poszukać dla nich kreatywnych rozwiązań – zwiększą kontakt z intuicją i łatwość w uruchamianiu wyobraźni, rozwiną umiejętność myślenia „outside the box”, uwrażliwią percepcję, wzmocnią pewność siebie.

|| ODBIORCY ||

Studia adresowane są do menedżerów i menedżerek oraz osób, których zadania wymagają kreatywności i myślenia „out of the box”, a także do poszukujących inspiracji i wyjścia poza utarte w organizacji schematy myślenia, do tych, którzy nastawieni są na poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań i chcących dostarczać innym inspiracji. Oferta kierowana będzie w szczególności do osób, którym bliskie są idee humanizmu i które cechuje szacunek do człowieka, pasja do sztuki, do przeżywania i dostrzegania innego wymiaru rzeczywistości. Adresatami są również osoby związane zawodowo z przemysłem kreatywnym, przemysłem czasu wolnego i szeroko pojętym lifestyle’em.

Efekty uczenia do pobrania pod linkiem: http://msap.uek.krakow.pl/doki/sp/Efekty_SM.pdf

|| WYKŁADOWCY || 

"Slow Management. Akademia Świadomego Lidera" to kierunek, który skupia grupę znakomitych wykładowców i osobowości świata kultury, sztuki oraz biznesu, a wśród nich:
Piotr Artymiak, Piotr Augustyniak, Michał Bardel, Małgorzata Błaszczyk, Janina Filek, Krzysztof Głuc, Michał Godlewski, Katarzyna Gwiazdowska, Izabela Helbin, Ewa Kosowska-Korniak, Paweł Mendrek, Ewa Mukoid, Mikołaj Niedek, Joanna Oparek, Robert Piaskowski, Zuzanna Skalska, Stanisław Trzciński, Małgorzata Wypych, Anna Zaroda - Dąbrowska.

wykładowcy Akademia Slow Management

: :

Forma zajęć przeniesie uczestników i uczestniczki w sferę odczuwania świata za pomocą wszystkich zmysłów. Same zajęcia z kolei pozwolą spotkać wyjątkowo inspirujących prowadzących i wspólnie z nimi rozwijać siebie. Zajęcia prowadzą praktycy, znani dziennikarze i dziennikarki oraz specjaliści i specjalistki związane z kulturą, sztuką, kulinariami i szeroko rozumianą filozofią slow life i zarządzania humanistycznego. Niewątpliwym atutem studiów jest możliwość nawiązania wyjątkowych kontaktów biznesowych z osobami ze świata mediów, dyplomacji i biznesu kreatywnego oraz osobami zajmującymi się problematyką zarządzania humanistycznego.

|| PROGRAM STUDIÓW || 

Program studiów realizowany będzie jako 2-semestralne studia podyplomowe w systemie niestacjonarnym w formie 2 dniowych zjazdów (sobota – niedziela) w Krakowie. Obejmuje łącznie 206 godzin.

Szczegóły i program studiów do pobrania: http://msap.uek.krakow.pl/doki/sp/Program_SM.pdf

Plan studiów do pobrania: http://msap.uek.krakow.pl/doki/sp/Plan_SM-2019-2020.pdf

: :

Szczegółowe informacje dotyczące terminu naboru na studia oraz wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce REKRUTACJA: http://msap.uek.krakow.pl/index.php/pl/rekrutacja

: :

Kierunek prowadzony jest przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej w Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie pod patronatem i we współpracy z Fundacja Zona Art.

 
 
Powrót do listy